Hygiena TORK

Podpora lepšej hygieny je výzvou a zároveň cieľom dnešnej modernej spoločnosti. Obmedzením šírenia chorôb možno dosiahnuť  významných úspor zdrojov, odpadov a nákladov, ktoré vyžaduje liečba chorých. Na základe odborných znalostí navrhujeme vybavenie toaliet a rozmiestnenie zásobníkov Tork tak, aby boli všetky hygienické produkty ľahko dostupné v optimálnom množstve.  Zložky použité pri výrobe sú veľmi účinné a zároveň šetrné k pokožke a prírode, ktorú chceme zachovať pre ďalšie generácie. Ponúkame efektívne hygienické riešenia, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu, obmedzujú spotrebu a zvyšujú úroveň hygieny.