Kontaktujte nás

Evoline s.r.o.,
( OR OS Nitra Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 45567/N )

Sídlo:
Nábrežná 48
940 02 Nové Zámky,
Slovenská Republika

Mobil: +421 (0)948 328 710
Email: info@evolinesro.sk

IČO: 51683881
DIČ: 2120751204
IČ DPH: SK2120751204

Banka:
Tatra banka, a.s.
Č. účtu: SK72 1100 0000 0029 4605 5466
 

Konateľ:
Martin Tuzar
Mobil: +421 (0)0948 328 710
Email: info@evolinesro.sk

Orgány dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1
tel.: 037/ 7720 001
e-mail: nr@soi.sk
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Slovenská 13
940 30 Nové Zámky

Kontaktný formulár