Zdravotníctvo TORK

V zdravotníctve zohráva hygiena rúk zásadnú úlohu, ktorá pomáha chrániť personál aj pacientov pred nebezpečnými vírusmi a baktériami. Z nedávnej štúdie kansaskej nemocnice Wesley Medical Center vyplýva, že vytvorenie skutočne hygienického prostredia si vyžaduje viac ako len montáž alebo modernizáciu zásobníkov. Pochopenie spôsobu, akým ľudia využívajú hygienické zariadenia, je kľúčom k poskytnutiu optimálneho riešenia, ktoré bude vyhovovať náročným hygienickým požiadavkám. Značka Tork ponúka komplexné riešenie v oblasti hygieny rúk pre personál a pacientov v zdravotníctve, rovnako ako aj odborné poradenstvo týkajúce sa dodržiavania hygienických noriem.